Het Coronavirus (COVID-19) en IBD: Dit is wat je moet weten

Het Coronavirus is op dit moment actief in grote delen van de wereld. Het virus zorgt niet alleen voor veel zieke mensen en doden, maar zaait daarnaast ook wereldwijd grote paniek. 

 

Het risico voor de gezonde populatie lijkt mee te vallen, maar herstel van het virus is afhankelijk van hoe sterk het immuunsysteem is. Leven met een chronische aandoening, gepaard met weerstand-onderdrukkende medicatie, maakt besmetting met het virus aanzienlijk gevaarlijker. Dit geldt ook voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

 

Wat is het Coronavirus?

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is zijn coronavirussen een cluster aan virussen dat symptomen zoals verkoudheid en koorts veroorzaken, maar ook gevaarlijkere aandoeningen, zoals SARS. 

 

Het nieuwe coronavirus (nCoV) is een stam die niet eerder bij mensen is geïdentificeerd of voorgekomen. Op 11 februari noemde de WGO de ziekte kortweg COVID-19 (de naam voor de verschillende coronavirussen geclusterd). Voor de duidelijkheid verwijzen we naar COVID-19 als het Coronavirus in dit artikel. 

 

Het Coronavirus is een luchtwegaandoening die zich van persoon tot persoon kan verspreiden. Mensen die besmet zijn kunnen door contact met anderen het virus overdragen. Het verspreidt zich door het passeren van virale deeltjes via hoesten en niezen.

 

Het virus werd voor het eerst geïdentificeerd in Wuhan, China en is sindsdien snel verspreid. De aantallen lopen wereldwijd per dag hoog op, waarbij Italië het hardst lijkt getroffen. 

 

Symptomen

 

Volgens het RIVM kunnen de symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met symptomen zoals:

 

-Koorts

-Hoesten

-Druk op de borst

-Kortademigheid

-Slijm en holte verstoppingen

 

Ernstige complicaties zijn het ontwikkelen van longontsteking (longinfecties) en uiteindelijk overlijden voor mensen met een hoog risico.

 

Wie behoort er tot de risicogroep? 

 

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus, maar bepaalde populaties zijn kwetsbaarder voor de (zwaardere) bijwerkingen.

 

Doordat het een onbekend en nieuw virus is, heerst er tegenstrijdigheid onder verschillende groepen wetenschappers en artsen wereldwijd. Toch is men het eens over specifieke risicopopulaties: ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Klik hier voor een uitgebreidere lijst met risico’s op de site van het RIVM. 

 

Volgens Global News hadden de mensen die aan het virus zijn gestorven onderliggende gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes of hart- en vaatziekten die het immuunsysteem hebben verzwakt.

 

In een van de onderzoeken in Global News ontdekten ze dat ongeveer 10% van het sterftecijfer voor Coronavirus patiënten hartaandoeningen had en ongeveer zeven procent diabetes had.

 

Coronavirus en IBD

 

De Crohn & Colitis vereniging in het Verenigd Koninkrijk heeft een gids gemaakt om mensen met IBD te adviseren en te beschermen tegen het coronavirus.

 

Patiënten die immunosuppressiva gebruiken voor de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, lopen geen verhoogd risico om het virus op te lopen, maar lopen mogelijk een extra risico op complicaties als ze geïnfecteerd raken.

 

In de meeste gevallen wordt geadviseerd om door te gaan met de huidige behandeling om het potentiële risico op een opvlamming of ontsteking te verminderen. Mochten zich toch symptomen van seizoensgebonden griep voordoen, raadpleeg dan altijd uw arts. 

 

Momenteel zijn er geen specifieke aanbevelingen omtrent het Coronavirus voor mensen met IBD. Maar het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Het onderzoek is namelijk nog in volle gang, en we leren iedere dag weer iets meer over het virus.

 

Over het algemeen moeten patiënten de voorgeschreven immunosuppressieve therapie blijven volgen vooral thuis blijven.

 

Voorkom blootstelling

 

De beste manier om besmetting te voorkomen, is door te voorkomen dat u aan het virus wordt blootgesteld. Dit kun je dus het beste doen door gewoon thuis te blijven. Vermijd het contact met de buitenwereld zoveel mogelijk. Daarnaast gelden deze voorzorgsmaatregelen: 

 

-Vermijd het aanraken van de ogen, neus en mond als de handen ongewassen zijn

-Handen vaak wassen. Gebruik zeep en water en scrub minimaal 20 seconden

-Gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis dat ten minste 60% alcohol bevat als water en zeep niet beschikbaar zijn

 

Voorkom verspreiding

 

Voor de mensen die op dit moment ziek of besmet zijn geldt: blijf thuis. Voorkom verspreiding en overbelasting op de Intensive Care. 

 

Sociale Isolatie 

 

Zelfisolatie en zo de kans op besmetting of verspreiding voorkomen is op dit moment het devies. 

 

Zelfisolatie betekent op de plek blijven waar je bent. Dit geldt dus ook voor familieleden of huisgenoten; binnen blijven en contact met andere mensen vermijden. Dus:

 

-Niet naar kantoor, school of openbare ruimtes gaan.

-Vermijd openbaar vervoer zoals bussen, treinen en taxis.

-Vermijd bezoek aan huis, maar laat vrienden en familieleden de noodzakelijke artikelen bezorgen, zoals boodschappen, medicijnen of andere eerste behoeften.

 

Dit artikel is geschreven door Lisa Booth, geregistreerde diëtiste en voedingsdeskundige en mede-oprichter van Nori Health. De inhoud  is gebaseerd op haar professionele kennis en onze verzameling van 100+ wetenschappelijke studies.